ANBI


Hier staat de informatie die door de belastingdienst verlangd wordt.

Jaarrekening 2013 en de jaarekening 2014 en de Jaarrekening 2015 en de Toelichting op financieel verslag 2015 en de Jaarrekening 2016
en de Toelichting op financieel verslag 2016 en de Jaarrekening 2017
en de Toelichting op financieel verslag 2017 en de Jaarrekening 2018
en de
Toelichting op financieel verslag 2018

Beleidsplan 2019-2020

In het document “de Stichting” staat meer informatie over de stichting The Children: Our Future – De Stichting

Begroting 2014 en de Begroting 2015

en de Begroting 2016

en de Begroting 2017

en de Begroting 2018

en de Begroting 2019

Postadres Stationsweg 5, 1741 GW, Schagen

Bestuur:
Voorzitter: J.W. Koedijk, Schagen
Secretaris: Rob Opdam, Castricum
Penningmeester: G. Dekker, Schagen

Girorekening IBAN: NL18 INGB 0005 0500 98